Sweet Bonanza
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

97.09%

RTP 24 giờ.

97.31%

RTP tuần

45.45%