Sugar Rush
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

95.49%

RTP 24 giờ.

69.97%

RTP tuần

61.42%