Sugar Rush 1000
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

96.57%

RTP 24 giờ.

94.64%

RTP tuần

37.35%