Sticky Bandits Unchained
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Playtech
Thống kê trò chơi

RTP

97.08%

RTP 24 giờ.

95.56%

RTP tuần

97.82%