Russian BlackjackX 1
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play