Blackjack 11
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Playtech