Nile Fortune
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

97.92%

RTP 24 giờ.

96.46%

RTP tuần

97.34%