Muertos Multiplier Megaways
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

95.21%

RTP 24 giờ.

97.28%

RTP tuần

43%