Mad Hit Hidden Cities
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Playtech
Thống kê trò chơi

RTP

96.9%

RTP 24 giờ.

95.54%

RTP tuần

96.23%