J Mania Diamonds
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Playtech
Thống kê trò chơi

RTP

96.28%

RTP 24 giờ.

96.08%

RTP tuần

97.66%