Hand of Midas 2
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP 24 giờ.

66.8%

RTP tuần

66.8%