Gates of Olympus
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

96.15%

RTP 24 giờ.

87.17%

RTP tuần

125.7%