Big Bass Christmas Bash
Cần có VPN để truy cập trò chơi này
Pragmatic Play
Chế độ demo
Thống kê trò chơi

RTP

97.38%

RTP 24 giờ.

98.85%

RTP tuần

14.29%